hala magazynowa, konstrukcja stalowa dachu, zelbetowe slupy CPD Architekci

Powierzchnie magazynowe i produkcyjne wymagają stworzenia odpowiednich warunków wewnątrz budynku. Dlatego nasze projekty magazynów i hal przemysłowych charakteryzują się dostosowanym układem konstrukcji.

Projektujemy również instalacje sanitarne, mechaniczne i elektryczne. Dzięki nim zapewniamy właściwe środowisko dla procesów produkcyjnych i składowania. Dbamy o bezpieczeństwo pożarowe i efektywność energetyczną hal, poprzez zastosowanie optymalnych rozwiązań.

Przeprowadzamy postępowania formalne w celu uzyskania dla danego obiektu decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno prawnego oraz pozwolenia na budowę. Reprezentujemy klienta również w kontakcie z gestorami sieci. Nasze doświadczenie wykorzystujemy, aby uzyskać optymalne warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej, wodociągowej lub kanalizacyjnej.

powrót do Oferta