Projekt płyty fundamentowej pod zbiornik wody i sposób realizacji

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwoleń realizacja prac powinna przebiegać wg. następującej kolejności:

 1. Zagospodarowanie terenu budowy
 2. Geodezyjne wytyczenie obiektu
 3. Wykonanie fundamentowania dla projektowanego zbiornika w postaci płyty żelbetowej
 4. Montaż naziemnego zbiornika stalowego
 5. Wykonanie podziemnej instalacji wodociągowej dla zasilania zbiornika
 6. Podziemna instalacja energetyczna dla zasilania zbiornika
 7. Oświetlenie zewnętrzne w miejscu obszaru obsługi projektowanego zbiornika
 8. Uporządkowanie terenu

Jak rozwiązania zastosowano podczas projektowania i budowy zbiornika wody:

 • zbiornik wyposażono w dwie grzałki zabezpieczające przed zamarznięciem wody
 • zbiornik wyposażono w instalację uziemiającą
 • fundament wykonano jako żelbetową płytę o grubości 30cm z betonu klasy nie niższej niż B30 (C25/30) oraz klasy wodoszczelności W8
 • płyta fundamentowa zostało zazbrojona zbrojona siatką zbrojeniową dołem i górą z prętów #12 o oczkach 15/15cm
 • fundament wykonano na warstwie podkładowej grubości 10cm z betonu B10 (C8/10)
 • płaszcz zbiornika składa się z blach ocynkowanych ogniowo o wymiarach 1,2m x 2,5m
 • przewidziano wewnątrz wykonanie warstwy izolacji termicznej ścian zbiornika płytami typu styrodur XPS gr.40mm
 • dach wykonano jest jako konstrukcja samonośna z profili zimno giętych typu „Z”, pokrytych płytą warstwową o grubości rdzenia termicznego 75mm

Betonowanie płyty fundamnetowej pod zbiornik wody

 

powrót do Wpisy